Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

Chính sách xóa tài khoản trên ứng dụng

Chính sách xóa tài khoản trên ứng dụng

Điền Trang rất tiếc vì khách hàng yêu cầu xóa tài khoản trên ứng dụng. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi xóa tài khoản khỏi hệ thống ứng dụng:

  1. Điều kiện xóa

Tài khoản của bạn cần đáp ứng: Tài khoản của bạn không còn đơn hàng nào đang trong trạng thái chờ giao hoặc đang vận chuyển

  1. Thời gian chờ xóa:

Quá trình xóa tài khoản sẽ được Điền Trang xử lý sau thời gian 30 ngày kể từ ngày khách hàng yêu cầu xóa tài khoản

  1. Trong thời gian chờ xóa:

- Tài khoản cùa khách hàng vẫn có thể hoạt động bình thường và nhận các ưu đãi tùy theo chính sách và quyết định của Điền Trang.

- Khách hàng có thể hủy yêu cầu xóa tài khoản bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng.

4. Khi tài khoản bị xóa:

- Khách hàng sẽ mất yêu cầu bồi hoàn, bồi thường, khiếu nại liên quan đến các dịch vụ kể từ thời điểm tài khoản bị xóa

- Khách hàng sẽ không thể thực hiện và sử dụng bất kỳ tính năng gì của ứng dụng. Cũng như xem lại các lịch sử giao dịch trước đó trên ứng dụng.

- Khách hàng không được coi là đối tượng khuyến mại/đối tượng tham gia hợp lệ tất cả các chương trình khuyến mại của ứng dụng. …

- Toàn bộ các ưu đãi mà khách hàng đang có nhưng đang và chưa sử dụng tính đến thời điểm xóa tài khoản sẽ ngay lập tức bị hết hạn và mất quyền sử dụng.

- Các trách nhiệm pháp lý của khách hàng với Điền Trang, người bán và bên thứ ba nào liên kết đến giao dịch của khách hàng trên ứng dụng sẽ không chấm dứt và được bảo lưu theo các chính sách và điều khoản của Điền Trang và quy định của pháp luật tại thời điểm hiện tại. Theo đó, Điền Trang bảo lưu quyền thực hiện các nghĩa vụ, truy đòi các khoản ưu đãi, khuyến mại, lợi ích mà khách hàng đã được hưởng nhưng vi phạm/không đáp ứng các chính sách liên quan đến các ưu đãi, khuyến mại và lợi ích đó.

5. Lưu ý khách:

- Điền Trang vẫn lưu thông tin giao dịch và các thông tin khác của khách hàng để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, dự phòng cho các trường hợp vi phạm, khiếu nại phát sinh(nếu có) và các vấn đề liên quan đến thông tin, giao dịch đã phát sinh của khác hàng.

- Điền Trang có quyền từ chối yêu cầu tạo tài khoản từ số điện thoại của tài khoản đã xóa trong tương lai  
Các tin khác
Điều khoản hoạt động | Chinh sách quyền riêng tư | Chính sách xóa tài khoản trên ứng dụng | BCT