Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

Điều khoản hoạt động

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng Điền Trang (sau đây gọi là “Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều khoản sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”). Những Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Điền Trang và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng Điền Trang.

Vui lòng xoá bỏ vĩnh viễn Ứng dụng từ các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các Điều khoản sử dụng này.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CÙNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG XUỐNG HOẶC ĐANG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI TRONG LẦN ĐẦU TIÊN.

 1. Điều khoản sử dụng Ứng dụng
  1. Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Bạn có thể tải Ứng dụng và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí
  3. Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và thực hiện đặt hàng với hệ thống các nhà phân phối của Điền Trang tại Việt Nam.
  4. Bạn chỉ có một tài khoản Điền Trang và có thể cài đặt trên nhiều thiết bị do chính bạn sở hữu với thông tin tài khoản mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.
  5. Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục tìm hiểu các sản phẩm, tiếp nhận các thông tin khuyến mại và thực hiện mua hàng tại hệ thống Điền Trang
  6. Bạn không được phép làm tổn hại, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, nếu bạn sử dụng Ứng dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc nếu bạn sử dụng Ứng dụng cho các mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng hướng tới. Bạn cam kết rằng bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập mà bạn được phép sử dụng.
  7. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng phụ thuộc vào Điều khoản & Điều kiện có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Đồng thời, bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn cũng đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi.
  8. Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin để sử dụng và chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
  9. Chúng tôi có thể, theo chính sách riêng của chúng tôi, đưa ra các khuyến mại mà bạn có thể đổi lại các lợi ích liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng.. Bạn cũng hiểu rằng các khuyến mại không thể quy đổi thành tiền và có thể hết hạn vào một ngày thực tế, thậm chí trước khi bạn sử dụng.
 2. Trách nhiệm của chúng tôi
  1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do Nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi gây ra.
  2. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp và hợp lý để Ứng dụng an toàn và không có vi rút và không có lỗi. Tuy nhiên, dù công nghệ của chúng tôi có tiên tiến cũng không thể đảm bảo hoàn hảo một cách tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu của chúng tôi, cũng như không đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền đến chúng tôi.
  3. Ứng dụng có thể bị giới hạn, trì hoãn, và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Internet và thông tin điện tử bao gồm thiết bị được sử dụng bởi bạn hoặc Nhà cung cấp có lỗi, không kết nối, ngoài phạm vi, tắt hoặc không hoạt động. Chúng tối không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc trì hoãn, giao hàng thất bại, hư hại hoặc mất mát từ các vấn đề này.
 3. Các quy định khác
  1. Việc chúng tôi từ bỏ hoặc chưa hoặc không tuyên bố về sự vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào quy định bởi Điều Khoản Sử Dụng hoặc pháp luật hiện hành, không thể được xem là cấu thành của một sự từ bỏ đối với bất kỳ vi phạm tiếp theo nào của bất kỳ điều khoản tại đây.
  2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều sử dụng này này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản này hoặc một phần của nó, theo bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định của luật, sẽ được coi là không tạo thành một phần của Điều khoản sử dụng này nhưng tính hợp pháp, tính hợp lệ hoặc tính thực thi của phần còn lại của Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.
  3. Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và được giải thích theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Nếu không được giải quyết trong vòng 45 ngày (Bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày tranh chấp phát sinh, tranh chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC (bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) bởi một (01) trọng tài viên theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra tranh chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng là tiếng Việt.
  4. Điều khoản sử dụng này có thể được bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng và/hoặc Email về các bổ sung, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi của Điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi nhận được thông báo này sẽ tạo thành sự đồng ý và chấp nhận pháp lý đối với các bổ sung, chỉnh sửa, và/hoặc thay đổi.

 
Các tin khác
Điều khoản hoạt động | Chinh sách quyền riêng tư | Chính sách xóa tài khoản trên ứng dụng | BCT