Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

Quy trình ủ phân bón

PHÂN HỮU CƠ COMPOST & 10 BƯỚC Ủ

Phân hữu cơ (Compost) & 10 bước ủ - Từ xa xưa ông cha ta đã biết tận dụng phế phẩm nông nghiệp để làm phân bón, tuy nhiên với sự phát triển của nền nông nghiệp hóa thì việc lạm dụng..

PHÂN HỮU CƠ VI SINH & QUY TRÌNH Ủ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ QUY TRÌNH Ủ TỪ PHÂN CHUỒNG, XÁC BÃ THỰC VẬT Bước 1: Trộn đều tất cả các nguyên liệu. Bước 2: Hòa chế phẩm Tricho-Compost với nước, tưới đều nước lên..
Điều khoản hoạt động | Chinh sách quyền riêng tư | Chính sách xóa tài khoản trên ứng dụng | BCT