Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

CANH TÁC THANH LONG THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC

QUY TRÌNH BÓN PHÂN TRÊN CÂY THANH LONG

**Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

 

Thiết kế vườn, mương rãnh thoát nước và kỹ thuật canh tác là rất cần thiết cho nhà vườn.

- Đối với cây thanh long giai đoạn đầu, bà con nên bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT (Trimix-N1) + định kỳ 1 tháng/lần, liều bón 0,3-0,5 kg/trụ. Tưới can trắng Breed DT02 + chế phẩm vi sinh Trichomix để cây phát triển tốt, ngừa nấm bệnh hại.

- Bón 50-100 g NPK/trụ/lần bón giúp cây phát triển tốt

- Tuyệt đối không sử dụng phân chuồng chưa qua xử lý (phân gà, bò, heo… tươi) và vứt các cành bệnh xuống mương, kênh rạch dễ lây nguồn bệnh hại.

 

 

 

**Thời kỳ kinh doanh: 

 

a. Bón phân thanh long ra hoa tự nhiên: 

Đối với thanh long ra hoa tự nhiên, sau khi thu hoạch đến trước thu hoạch cần bón 4-5 kg phân hữu cơ vi sinh và 0,8-0,9 kg NPK /trụ, giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to, trái lớn, phẩm chất ngon, cứng ngoe, đẹp mã.

  * Lần 1: Sau khi thu hoạch, tiến hành cắt cành tạo tán, bón 1,5-2 kg hữu cơ vi sinh Trichomix-DT + 200-300 gram NPK 20-20-15+TE Đầu Trâu/trụ. Phun phân bón lá Siêu Dưỡng Trimix-DT + Men bột Trichomix từ 2-3 lần, định kỳ 7-10 ngày. 
  * Lần 2: Ra nụ: Bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT ( Trimix-N1): 15-2 kg/trụ +50 g Trung vi lượng Anomix+ 200-300 gr NPK/trụ. Tưới can trắng Breed DT02, 4 lít/1000 m2, kết hợp phun Men bột Trichomix và siêu lớn trái giúp nụ to và ngừa bệnh hại.

 * Lần 3: Trái sau thu phấn (rụng râu): Bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT ( Trimix-N1): 1,5-2 kg/trụ +200-300 gr NPK. Tưới can trắng Breed DT02, 4 lít/1000 m2, kết hợp phun Men bột Trichomix và siêu lớn trái đẹp trái giúp nụ to và ngừa bệnh hại.

 

b. Bón phân cho thanh long xử lý đèn (chông đèn)

Tương tự bón phân cho thanh long mùa tự nhiên.

* Lần 1: Sau khi thu hoạch, tiến hành cắt cành tạo tán, bón 1,5-2 kg hữu cơ vi sinh Trichomix-DT + 200-300 gram NPK 20-20-15+TE Đầu Trâu/trụ. Phun phân bón lá Siêu Dưỡng Trimix-DT + Men bột Trichomix từ 2-3 lần, định kỳ 7-10 ngày. 

* Lần 2: Trước xử lý ra hoa (7 ngày trước khi chông đèn):

Bón 300-400 g NPK/trụ +1,5-2 kg phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT ( Trimix-N1)
 * Lần 3: Ra nụ: Bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT ( Trimix-N1): 15-2 kg/trụ +50 g Trung vi lượng Anomix+ 200-300 gr NPK/trụ. Tưới can trắng Breed DT02, 4 lít/1000 m2, kết hợp phun Men bột Trichomix và siêu lớn trái đẹp trái giúp nụ to và ngừa bệnh hại.

* Lần 4: Trái sau thu phấn (rụng râu): Bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT ( Trimix-N1): 15-2 kg/trụ +200-300 gr NPK. Tưới can trắng Breed DT02, 4 lít/1000 m2, kết hợp phun Men bột Trichomix và siêu lớn trái đẹp trái giúp nụ to và ngừa bệnh hại.

Quy trình bón phân Điền Trang trên thanh long như sau:

Giai đoạn bón (phun)

Loại phân

Liều bón

Sau thu hoạch

Và trước khi chông đèn 7 ngày

Trichomix-DT (Trimix-N1)

1,5-2 kg/trụ (150-200 kg/1000 m2)

Men bột Trichomix

0,5-1 kg/1000 m2

Siêu dưỡng Trimix-DT

1 chai 500 ml/1000-1500 m2

Can tưới Breed DT02

1 can 4 lít/1000-1500 m2

Ra nụ

Trichomix-DT (Trimix-N1)

1,5-2 kg/trụ (150-200 kg/1000 m2)

Men bột Trichomix

0,5 kg/1000 m2

Can tưới Breed DT02

1 can 4 lít/1000 m2

Trung vi lượng Anomix

3-4 kg/1000 m2

Trái sau khi rụng râu

Trichomix-DT (Trimix-N1)

1,5-2 kg/trụ (150-200 kg/1000 m2)

Men bột Trichomix

0,5-1 kg/1000 m2

Can tưới Breed DT02

1 can 4 lít/1000 m2

Siêu lớn trái đẹp trái

1 chai 500 ml/1000-1500 m2

(Giảm 50 % lượng phân hóa học thường bón, cần 0,8-1 kg NPK/trụ/chu kỳ trái)

CHÚC BÀ CON ĐƯỢC MÙA TRÚNG GIÁ

 
 


Chính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT