Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

CÂY CÓ MÚI

CANH TÁC CÂY CÓ MÚI THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC

I/ PHỤC HỒI CÂY SAU THU HOẠCH:

 • Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, tuyến trùng trước 7-10 ngày.
 • Bón phân hữu cơ vi sinh TRIMIX-N1 hoặc TRICHOMIX, liều bón: 1-2 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây) để cải tạo đất, phục hồi cây nhanh chóng và phòng bệnh xì mủ, vàng lá, thối rễ.
 • men bột TRICHOMIX (500 g) để phòng ngừa bệnh hiệu quả, liều bón 0,5-1 kg/ 1000 m2 tưới vào gốc hoặc trộn với phân hữu cơ.
 • Tưới gốc CAN TƯỚI TRIMIX-DT, 1 Can 4 lít/1000 m2 + men bột TRICHODERMA (500 g) hòa nước tưới gốc để cung cấp vi lượng và khoáng chất thiết yếu giúp cây mau phục hồi và kích thích ra rễ mạnh, khống chế nấm bệnh
 • Phun SIÊU KẼM (240 ml) để cây mau ra đọt, đọt phát triển mập,  mạnh, chống hiện tượng vàng lá sinh lý do thiếu kẽm và vi lượng.
 • Phun TRICHO-BT để phòng ngừa sâu hại, 1 gói 240 g/phuy 120 lít nước.
 • Kết hợp phân NPK, giảm 30-40 % lượng phân hóa học thường dùng.

II/ TẠO MẦM HOA:

 • Trong giai đoạn xử lý ra hoa, bà con kết hợp phun SIÊU LÂN-TẠO MẦM (10 – 50 - 10), 01 hộp 500 g/300-400 lít nước để thúc đẩy quá trình tạo mầm cho cây.

III/ RA HOA:

 • Bón phân TRICHOMIX-DT, 1-2 Kg/gốc
 • Phun SIÊU DƯỠNG (500 ml) giúp bông ra dài mập, mạnh, chống nghẹn bông, liều phun 1 chai 500 ml/ 300-400 lít nước.
 • Phun TRICHO-BT để phòng ngừa sâu hại, 1 gói 240 g/phuy 120 lít nước.

IV/ TĂNG ĐẬU TRÁI-CHỐNG RỤNG TRÁI NON:

 • Phun SIÊU BO (240ml): chống rụng hoa và trái non, tăng khả năng đậu trái, chống méo và dị dạng trái, 1 chai/phuy 220 lit.

V/ NUÔI TRÁI:  

 • Bón gốc: TRIMIX-N1 hoặc TRICHOMIX liều bón: 1-2 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây), định kỳ 1-1,5 tháng/lần, kết hợp với phân hóa học.
 • Giúp trái to, bóng, mã trái đẹp, phẩm chất ngon ngọt, chống hiện tượng khô, sượng múi.
 • Tưới gốc: CAN TƯỚI BREED DT02, liều lượng 1 Can 4lít/2000 m2
 • Phun: SIÊU LỚN TRÁI-ĐẸP TRÁI (500ml), liều lượng 1 chai/250-300 lít nước, định kỳ 10-15 ngày/lần.

CHÚC BÀ CON TRÚNG MÙA-ĐƯỢC GIÁChính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT