Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

CÂY MÃNG CẦU

CANH TÁC CÂY MÃNG CẦU BỀN VỮNG THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC

 

I/ PHỤC HỒI CÂY SAU THU HOẠCH:

 • Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày.
 • Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 2-3 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây) để cải tạo đất, phục hồi cây và phòng bệnh vàng lá, thối rễ , khô cành, thối trái…
 • Tưới gốc CAN TƯỚI TRIMIX-DT (Can 4 lít), 1 can /1000 m2 + Men vi sinh TRICHO-NEMA cung cấp vi lượng và khoáng chất thiết yếu giúp cây mau phục hồi và kích thích ra rễ mạnh, khống chế nấm bệnh hại và tuyến trùng hại.
 • Phun SIÊU DƯỠNG (500 ml) để cây mau ra đọt, phát triển mạnh, mát thân tươi nhánh.
 • Kết hợp phân NPK, giảm 30-40 % lượng phân hóa học thường dùng.

II/ TẠO MẦM HOA:

 • Trong giai đoạn xử lý ra hoa, bà con kết hợp phun PHÂN HÓA MẦM HOA (10 – 50 - 10), 01 hộp 500 g/400 lít nước để thúc đẩy quá trình tạo mầm cho cây.

III/ CHỐNG RỤNG BÔNG-TĂNG ĐẬU TRÁI:

 • Phun SIÊU BO-DƯỠNG TRÁI (100 ml): chống rụng bông và trái non, liều phun 1 chai 100 ml/200 lít.

IV/ NUÔI TRÁI:

 • Bón gốc:  TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1): Liều bón 2-3 kg/gốc
 • Giúp trái to, mau lớn, bóng, mã đẹp, phẩm chất ngon ngọt, đạt chất lượng tốt.
 • Tưới gốc: Can Tưới TRIMIX-DT,  1 can 4 lít/1500- 2000 m2 tưới quanh gốc, định kỳ 15-20 ngày/lần.
 • Phun SIÊU LỚN TRÁI-NỞ GAI (500ml), liều lượng 1 chai 500 ml / 300 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
 • Phun TRICHO-BT để phòng bệnh thối trái, héo trái, khô cành và sâu hại theo hướng sinh học an toàn.

CHÚC BÀ CON TRÚNG MÙA-ĐƯỢC GIÁChính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT