Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

SA PÔ

CANH TÁC CÂY SA PÔ THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC

 

I/ PHỤC HỒI CÂY SAU THU HOẠCH:

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày.
Bón phân hữu cơ sinh học cao cấp TRIMIX-N1, TRICHOMIX-DT (liều bón: 5 kg/gốc) + TRUNG VI LƯỢNG ANOMIX (200 g/gốc) để cải tạo đất, phục hồi cây và phòng bệnh vàng lá, thối rễ , khô cành, héo trái…
Tưới gốc CAN TƯỚI BREED DT02 (1 can/2000 m2) + TRICHO-NEMA TUYẾN TRÙNG, hòa nước tưới xung quanh gốc để cung cấp những vi lượng và khoáng chất thiết yếu mà cây rất cần để cây mau phục hồi và kích thích ra rễ mới.
Phun SIÊU DƯỠNG (500 ml/400 lít) để cây mau ra đọt, cây sinh trưởng và phát triển mạnh.
Kết hợp phân NPK, giảm 40-50 % lượng phân hóa học thường dùng.

II/ DƯỠNG BÔNG-CHỐNG RỤNG BÔNG-TĂNG ĐẬU TRÁI:

Tưới gốc CAN TƯỚI BREED DT02 (1 can/2000 m2) để bông ra mạnh và đồng loạt.
Phun SIÊU BO-DƯỠNG TRÁI (100ml/160 lít) giúp chống rụng bông, tăng đậu trái, chống méo trái. 

III/ NUÔI TRÁI: 

 Bón gốc: TRIMIX-N1, TRICHOMIX-DT (3-5 kg/gốc) + TRUNG VI LƯỢNG ANOMIX (150-200 g/gốc), bón định kỳ 1-1,5 tháng/lần. 
Giúp trái to, mau lớn, bóng đẹp, tróc cám, ngon ngọt, phòng ngừa rất tốt hiện tượng héo trái, khô cành,  vàng lá, thối rễ do nấm và tuyến trùng.
Tưới gốc: CAN TƯỚI BREED DT02 + MEN BỘT TRICHOMIX-DT, định kỳ 20-30 ngày/lần.
Phun: SIÊU LỚN TRÁI-ĐẸP TRÁI (500ml) giúp trái to, dài, bóng, đẹp, tróc cám, năng suất cao, cây luôn xanh tốt.

Quy trình này đã được rất nhiều nhà vườn áp dụng rất thành công, vừa giảm chi phí, cây luôn xanh tốt, trái luôn say, to, đẹp trái.  Chính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT