Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

SẦU RIÊNG

CANH TÁC CÂY SẦU RIÊNG THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC

 

I/ PHỤC HỒI CÂY SAU THU HOẠCH:

 • Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối trước 7-10 ngày.
 • Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT Chuyên dùng cho cây ăn trái, liều bón: 5-7 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây) để cải tạo đất, phục hồi cây và phòng bệnh xì mủ.
 • Tưới gốc BREED-DT02 (can 4 lít), 1 can/1000 m2 + men vi sinh TRICHODERMA giúp cung cấp vi lượng và khoáng chất thiết yếu giúp cây mau phục hồi và kích thích ra rễ mạnh và khống chế nấm bệnh.
 • Phun SIÊU KẼM (240 ml) để cây mau ra đọt, cây phát triển mạnh, chống hiện tượng vàng lá sinh lý do thiếu kẽm và vi lượng.
 • Kết hợp phân NPK, giảm 30-40 % lượng phân hóa học thường dùng.

II/ TẠO MẦM HOA:

 • Trong giai đoạn xử lý ra hoa, bà con kết hợp phun SIÊU LÂN-TẠO MẦM (10 – 50 - 10), 01 hộp 500 g/300-400 lít nước để thúc đẩy quá trình tạo mầm cho cây, giúp cây đủ dinh dưỡng tạo mầm.

III/ RA HOA:

 • Phun RƯỚC BÔNG SẦU RIÊNG: khi cây nhú mắt cua giúp ra bông đồng loạt, liều phun 1 gói 100 g/60 lít.
 • Phun TRIMIX-DT SIÊU DƯỠNG giúp bông ra dài mập, mạnh, liều phun 1 chai 500ml/ 400 lít.

IV/ TĂNG ĐẬU TRÁI-CHỐNG RỤNG TRÁI NON:

 • Bón gốc: TRICHOMIX-DT chuyên dùng cây ăn trái: 3-5 kg/gốc
 • Phun SIÊU ĐẬU TRÁI SẦU RIÊNG: tăng khả năng đậu trái, chống rụng trái non, 1 chai/400 lít nước.

V/ NUÔI TRÁI:  

 • Bón gốc:  TRICHOMIX-DT chuyên dùng cây ăn trái, bón 2-3 lần vào giai đoạn trái bằng ly uống trà, trái khoảng 500 g, 1 kg. Liều bón 4-6 kg/gốc
 • Giúp trái lớn, mã đẹp, phẩm chất ngon ngọt, vàng cơm, chống sượng trái, chất lượng tuyệt vời.
 • Tưới gốc: Can Tưới BREED DT02, liều lượng 1 can 4 lít/2000 m2
 • Phun: SIÊU LỚN TRÁI-ĐẸP TRÁI (500ml), liều lượng 1 chai/250-300 lít nước.
 • Phun men bột TRICHODERMA giúp phòng bệnh thối trái, héo trái, khô cành.


Chính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT