Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

VÚ SỮA

CANH TÁC CÂY VÚ SỮA THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC

I/ PHỤC HỒI CÂY SAU THU HOẠCH:

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 10 ngày.
Bón phân hữu cơ sinh học cao cấp TRIMIX-N1 CHUYÊN DÙNG VÚ SỮA SA PÔ (liều bón: 5-8 kg/gốc) để cải tạo đất, phục hồi cây và phòng bệnh vàng lá, thối rễ , khô cành, héo trái do nấm và tuyến trùng gây hại…
Tưới gốc CAN TƯỚI ĐẬM ĐẶC TRIMIX-DT(4lít) + TRICHO-NEMA TUYẾN TRÙNG, hòa nước tưới quanh gốc để cung cấp vi lượng và khoáng chất thiết yếu giúp cây mau phục hồi, kích thích ra rễ mới, phòng bệnh thối rễ do nấm bệnh và tuyến trùng gây hại.
Bón quanh gốc TRUNG VI LƯỢNG ANOMIX (200-300 g/gốc) cung cấp các trung vi lượng thiết yếu như đồng, sắt, kẽm, bo, can xi, magie… cho cây vú sữa mau phục hồi, ra đọt mạnh.
Kết hợp phân NPK, giảm 30- 40 % lượng phân hóa học thường dùng.

II/ DƯỠNG BÔNG-CHỐNG RỤNG BÔNG-TĂNG ĐẬU TRÁI:

Bón gốc: TRIMIX-N1 CHUYÊN DÙNG VÚ SỮA SA PÔ (5-8 kg/gốc)
Tưới gốc CAN TƯỚI BREED DT02 /2000 m2 để bông ra mập, mạnh và đồng loạt.
Phun SIÊU BO-DƯỠNG TRÁI (100ml) giúp chống rụng bông, tăng đậu trái, chống hiện tượng trái bị dị dạng, méo trái. 

III/ NUÔI TRÁI: 

Bón gốc: TRIMIX-N1 CHUYÊN DÙNG VÚ SỮA SA PÔ (liều bón: 5-8 kg/gốc) vào lúc trái bằng viên bi đến trước thu hoạch 15 ngày, bón 2-3 lần. Giúp trái to, mau lớn, bóng đẹp, ngon ngọt, phòng ngừa rất tốt hiện tượng héo trái, sọc trái, khô cành,  vàng lá, thối rễ do dinh dưỡng, nấm bệnh và tuyến trùng gây hại.
Tưới gốc: CAN TƯỚI BREED DT02 + TRICHO-NEMA TUYẾN TRÙNG, định kỳ 20-30 ngày/lần.
Phun: SIÊU LỚN TRÁI-ĐẸP TRÁI (500ml) +MEN BỘT TRICHOMIX-DT (500g) giúp trái to, bóng, đẹp và phòng ngừa bệnh thối trái, héo trái, sọc trái, khô cành.
Chú ý:
Tưới xả ngay sau khi bón phân hữu cơ sinh học Trimix-N1
Không sử dụng chung vôi, thuốc bảo vệ thực vật chung với men Trichoderma

 Chính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT