Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

Kỹ Thuật

PHÂN HỮU CƠ COMPOST & 10 BƯỚC Ủ

Phân hữu cơ (Compost) & 10 bước ủ - Từ xa xưa ông cha ta đã biết tận dụng phế phẩm nông nghiệp để làm phân bón, tuy nhiên với sự phát triển của nền nông nghiệp hóa thì việc lạm dụng..

PHÂN HỮU CƠ VI SINH & QUY TRÌNH Ủ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ QUY TRÌNH Ủ TỪ PHÂN CHUỒNG, XÁC BÃ THỰC VẬT Bước 1: Trộn đều tất cả các nguyên liệu. Bước 2: Hòa chế phẩm Tricho-Compost với nước, tưới đều nước lên..

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Mục tiêu của nông nghiệp là sản xuất lương thực cho con người, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, xuất khẩu lương thực và nâng cao đời sống của khu vực..

CÂY CÓ MÚI

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRIMIX-N1 hoặc TRICHOMIX, liều bón: 1-2 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây) để cải tạo..

PHÒNG NGỪA BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG

BIỆN PHÁP KHUYẾN CÁO BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI VƯỜN THANH LONG BỊ NHIỄM BỆNH ĐỐM TRẮNG TRONG MÙA MƯA Khi phát hiện vườn cây thanh long có dấu hiệu nhiễm nấm bệnh bà con nên áp dụng biện..

CÂY MẬN

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 2-3 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

CÂY NHÃN & CHÔM CHÔM

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 3-5 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

CÂY MÃNG CẦU

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 2-3 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

SA PÔ

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ sinh học cao cấp TRIMIX-N1, TRICHOMIX-DT (liều bón: 5 kg/gốc) + TRUNG VI LƯỢNG..

SẦU RIÊNG

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT Chuyên dùng cho cây ăn trái, liều bón: 5-7 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

VÚ SỮA

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 10 ngày. Bón phân hữu cơ sinh học cao cấp TRIMIX-N1 CHUYÊN DÙNG VÚ SỮA SA PÔ (liều bón: 5-8 kg/gốc) để..

XOÀI

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 4-6 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây)..
« 1 2 »
Chính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT