Tiếng Việt English
Hotline: (028) 6281 3021
CTY TNHH ĐIỀN TRANG
HOME
Hotline: (028) 6281 3021

Kỹ Thuật

PHÒNG NGỪA BỆNH ĐỐM TRẮNG THANH LONG

BIỆN PHÁP KHUYẾN CÁO BẢO VỆ VÀ PHỤC HỒI VƯỜN THANH LONG BỊ NHIỄM BỆNH ĐỐM TRẮNG TRONG MÙA MƯA Khi phát hiện vườn cây thanh long có dấu hiệu nhiễm nấm bệnh bà con nên áp dụng biện..

CÂY MẬN

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 2-3 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

CÂY NHÃN & CHÔM CHÔM

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 3-5 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

CÂY MÃNG CẦU

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 2-3 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

SA PÔ

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ sinh học cao cấp TRIMIX-N1, TRICHOMIX-DT (liều bón: 5 kg/gốc) + TRUNG VI LƯỢNG..

SẦU RIÊNG

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT Chuyên dùng cho cây ăn trái, liều bón: 5-7 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán..

VÚ SỮA

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, mối, tuyến trùng trước 10 ngày. Bón phân hữu cơ sinh học cao cấp TRIMIX-N1 CHUYÊN DÙNG VÚ SỮA SA PÔ (liều bón: 5-8 kg/gốc) để..

XOÀI

Bón vôi và xử lý các loại thuốc hóa học trừ bệnh, trừ sâu, tuyến trùng trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX-DT (hoặc TRIMIX-N1), liều bón: 4-6 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây)..

RAU ĂN QUẢ

Bón vôi giúp hạ phèn, khử mầm bệnh còn lưu tồn ở vụ trước. Sau 7-10 ngày, tiến hành bón phân hữu cơ vi sinh TRICHOMIX- DT hoặc TRIMIX-N1 (Công nghệ lên men Trichoderma), liều bón: 50 kg/ 1000 m2...

CÂY TIÊU

Cây tiêu là cây mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà nông, tuy nhiên năng suất hiện nay chưa cao và hiện tượng bệnh vàng lá, chết nhanh, chết chậm gây hại rất lớn cho nhà vườn. Công ty..

CANH TÁC THANH LONG THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC

Thiết kế vườn, mương rãnh thoát nước và kỹ thuật canh tác là rất cần thiết cho nhà vườn. Đối với cây thanh long giai đoạn đầu, bà con nên bón phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT (Trimix-N1)..

CÂY CAM SÀNH

Bón vôi và xử lý các loại thuốc Badan hoặc Mocarp trước 7-10 ngày. Bón phân hữu cơ sinh học TRIMIX-N1, liều bón: 1-2 kg/gốc (tùy độ tuổi và tán cây) để cải tạo đất, phục hồi cây nhanh..
« 1 2 »
Chính sách bảo mật | Chinh sách vận chuyển | Qui định hình thức thanh toán | Chính sách đổi trả sản phẩm | BCT